:: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

17.09.2015

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce

Nowelizacja PZP i jej efekty w realizacji przetargów były tematem przewodnim konferencji, która 17 września odbyła się w Centrum Szkoleniowym...

20.04.2015

Konferencja na temat praktyki zamówień publicznych

Wczoraj we wronieckim hotelu Olympic z inicjatywy burmistrza Wronek Mirosława Wieczora odbyła się konferencja dotycząca znowelizowanego prawa...

29.07.2014

Jakość a nie cena - reforma zamówień publicznych uchwalona

Sejm przyjął na posiedzeniu w dniu 25 lipca zmiany w prawie zamówień publicznych wg. projektu klubu  PO, autorstwa Marii Janyska i Adama...

05.02.2014

Finał prac nad projektem rządowym dotyczącym przetargów w dziedzinach naukowo-badawczych oraz kulturze i sztuce

Trwają prace nad zmianami w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Podczas środowego sprawozdania podkomisji, której Maria Janyska jest...

26.07.2013

Zamówienia publiczne a praca i resocjalizacja osób pozbawionych wolności

Zgodnie z czwartkowym harmonogramem prac 46. posiedzenia Sejmu, punktem 42. było sprawozdanie Komisji Gospodarki o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

:: facebook