:: #BABCIOWE

28.03.2023

#BABCIOWE

Na konferencji prasowej w Poznaniu przedstawiliśmy z Poseł Jakub Rutnicki i Katarzyna Kierzek Koperska naszą propozycję programową #Babciowe , czyli: 📍1500 zł dla matki,która chce wrócić do pracy przed skończeniem przez jej dziecko 3 roku życia, na koszty opieki nad dzieckiem - na żłobek, klub dziecięcy, nianię albo opiekę „babci” (do ukończenia przez dziecko 3 lat) Dzięki temu nastąpi: 📍ograniczenie nierówności płacowych kobiet, spowodowanych dłuższymi przerwami w pracy wskutek opieki nad dziećmi, w konsekwencji zwiększenie emerytury 📍zwiększenie możliwości awansu zawodowego i finansowego kobiet 📍pobudzenie gospodarki przez większą aktywizację zawodową 📍zwiększenie liczby urodzeń

:: Komentarze

:: facebook