:: Oświadczenie o dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej www.mjanyska.pl. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.

System operacyjny Przeglądarka Kombinacja klawiszy
Windows/Linux Firefox SHIFT + ALT + Klawisz dostępu
Windows/Linux/Mac OS X Opera SHIFT + ESC + Klawisz dostępu
Windows/Linux Internet Explorer ALT + Klawisz dostępu + ENTER
Mac OS X Firefox SHIFT + CONTROL + Klawisz dostępu
Mac OS X Safari CONTROL + Klawisz dostępu

   

Witryna ma zdefiniowane następujące skróty klawiaturowe:

Klawisz dostępu Funkcja
0 Oświadczenie o dostępności
1 Strona główna
2 Aktualności
3 Sejm RP
4 Okręg 38
5 O mnie
6 Domena Kobiet
7 Facebook
8 Kontakt
t Wersja tekstowa strony dla osób słabowidzących
g Wersja graficzna strony

Zgodność ze standardami

Witryna jest zgodna z wymogami WAI obowiązującymi w Europie, które zawarte są w planie eEurope 2002.

Witryna spełnia pierwszy stopień (WAI-A) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez drugi (WAI-AA) oraz trzeci (WAI-AAA) stopnień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML4.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Tekst

Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej – em. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośnik do tekstowej wersji witryny dla osób z problemami widzenia.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty. Dodatkowo każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nie obsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny lub stopki.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

:: facebook