:: Aktualności

    

12.05.2022

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Zawsze gotowi nieść pomoc, są przy nas w dobrych, a także trudnych chwilach. Pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni obchodzą dziś swoje...

10.05.2022

45.Lecie ROD

Z okazji 45.rocznicy działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słonecznik" w Trzciance kieruję wyrazy uznania do wszystkich osób, których praca...

06.05.2022

Dzień Bibioltekarza i Biblitek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składam wyrazy uznania za popularyzowanie czytelnictwa i dbałości o język ojczysty, zaangażowanie w życie...

05.05.2022

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

:: facebook